Telegram fascisme - Saskia Beugel

Het is vandaag 5 mei, een dag om even bij stil te staan. En even extra want in de spirituele digitale wereld is het 'extreemrechts-complotdenken' in opkomst. En dat is misschien niet eens zo gek, want ook in de jaren ’30 van de vorige eeuw waren de spirituele, occulte Thule-gezelschappers (voorloper van de NSDAP) niet vies van complotdenken. 

De Nazi’s gebruikte het occultisme, het zoeken naar geheime krachten, om deze krachten te manipuleren. Hoe bewust Hitler daarmee bezig was, is onduidelijk. Zijn bibliotheek stond in ieder geval vol met boeken over natuurgeneeswijzen, mythologie en magische symbolen. De onderstrepingen in handboeken over magie tonen dat hij hier bewust over heeft nagedacht. In elk geval zagen veel mensen uit de inner circle hem als medium, een helderziende (bron: ‘Hitler’s circle of evil’, Netflix en Trouw november 2017).

 

Telegram fascisme

Nu herleven de ideeën over ‘hoe goed’ Hitler was. In spirituele complotgroepen op Telegram lezen we zelfs ideeën dat hij de perfecte wereld zou hebben gecreëerd. Ik noem het Telegramfascisme. Ook de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion komen voorbij in een onlinewereld die barst van feitenontkenning en magisch denken. ‘We gaan van 3d naar 5d’, volgens de zelfbenoemde uitverkorenen en ‘channelaars’. En Trump is de alomvattende redder. En ook nu horen we in spirituele kringen verhalen over hoe wij van aliens afstammen en niet van apen (witte mensen in ieder geval niet): eigenlijk gewoon christendom/religie in een nieuw jasje. Oude wijn in nieuwe zakken. Telegramfascisme. Dan denk ik aan Sri Aurobindo die, na een politieke en journalistieke carrière, als wijs spiritueel leermeester of ‘guru’ eind jaren ‘30 en tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef strijden tegen de nazi’s en het fascisme.

 

Het was Aurobindo die zei:

‘When fascism wins spirituality is doomed’.

 

Bevrijdingsdag 2021

Vandaag is het 5 mei, 76 jaar geleden zijn we bevrijd van het fascisme. Dit zijn geen ongevaarlijke tijden met acht nazi's in de Tweede Kamer die daar zitten mede dankzij een flink aantal ‘spirituelen’ of ‘occulten’. Het is 5 mei 2021 en het is de hoogste tijd om ons te bevrijden van digitale haat, desinformatie, racisme, antisemitisme, lhbti-haat, homohaat, vrouwenhaat, gebundeld in Telegramfascisme!

 

Saskia Beugel

 

Reactie schrijven

Commentaren: 2
  • #1

    Max de la Croix (woensdag, 19 mei 2021 15:07)

    O, wat ben ik het met je eens. En o, wat voel ik me machteloos. Die fascisten overtreden alle fatsoensregels en wetten die er zijn, maar welke wet plus handhaving beschermt ons tegen die haatzaaiers?

  • #2

    Mouna Pegurier (zaterdag, 04 februari 2023 01:40)

    Nu in 2023 zien we de schade wat deze haatzaaiers hebben veroorzaakt en nog steeds doen... Zo jammer voor de uitholling van de spirituele waarden, ze hebben zich totaal belachelijk gemaakt, maar gelukkig is er terecht nu ook veel verzet tegen Trump en Kremlin propaganda s en we zijn met meer... Ik heb ook het idee dat onze kabouteren echt helpt op twitter, op telegram kom ik nooit :-) <3